Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  hlavný pavilón poschodie 1 hppo1 VIII.A
  hlavný pavilón poschodie 2 hppo2 VI.B
  hlavný pavilón poschodie 3 hppo3 VIII.B
  hlavný pavilón prízemie 1 hppr1 III.
  hlavný pavilón prízemie 2 hppr2 V.
  N Koncertka K
  nový pavilón vľavo 1 npvl1 I.A
  nový pavilón vľavo 2 npvl2 II.B
  nový pavilón vpravo 1 npvp1 II.A
  nový pavilón vpravo 2 npvp2
  Počítačová učebňa PC m
  Počítačová učebňa PC v
  T Školská dielňa ŠD
  Telocvičňa T
  Učebňa fyziky a chémie FCH
  vedľajší pavilón poschodie 1 vppo1 VI.A
  vedľajší pavilón poschodie 2 vppo2 VII.
  vedľajší pavilón poschodie 3 vppo3 IX.
  vedľajší pavilón prízemie 1 vppr1 I.B
  vedľajší pavilón prízemie 2 vppr2 IV.
  vedľajší pavilón prízemie 3 vppr3
  Vpr učebňa jazykov vpprjaz

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6
    053 61 Spišské Vlachy
  • +421534495551
    +421534485468
    +421905622801

Fotogaléria