Zoznam tried

Názov
I.A Triedny učiteľ Mgr. Monika Tondrová
Učebňa nový pavilón vľavo 1
I.B Triedny učiteľ Mgr. Slávka Lazorová
Učebňa vedľajší pavilón prízemie 1
II.A Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Janečková
Učebňa nový pavilón vpravo 1
II.B Triedny učiteľ Mgr. Jana Farkašovská
Učebňa nový pavilón vľavo 2
III. Triedny učiteľ Mgr. Michaela Šuleková
Učebňa hlavný pavilón prízemie 1
IV. Triedny učiteľ Mgr. Slávka Kovalčíková
Učebňa vedľajší pavilón prízemie 2
V. Triedny učiteľ Mgr. Jana Bekešová
Učebňa hlavný pavilón prízemie 2
VI.A Triedny učiteľ Mgr. Lucia Balogová
Učebňa vedľajší pavilón poschodie 1
VI.B Triedny učiteľ Mgr. Lívia Vrabľová
Učebňa hlavný pavilón poschodie 2
VII. Triedny učiteľ Mgr. Ľuboslava Dunčková
Učebňa vedľajší pavilón poschodie 2
VIII.A Triedny učiteľ Ing. Dana Borodáčová
Učebňa hlavný pavilón poschodie 1
VIII.B Triedny učiteľ Mgr. Eva Valentíková
Učebňa hlavný pavilón poschodie 3
IX. Triedny učiteľ Mgr. Iveta Puchalová
Učebňa vedľajší pavilón poschodie 3

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6
    053 61 Spišské Vlachy
  • +421534495551
    +421534485468
    +421905622801

Fotogaléria