Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Tondrová
Učebňa nový pavilón vľavo 1
I.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slávka Lazorová
Učebňa vedľajší pavilón prízemie 1
II.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Janečková
Učebňa nový pavilón vpravo 1
II.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Farkašovská
Učebňa nový pavilón vľavo 2
III. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Šuleková
Učebňa hlavný pavilón prízemie 1
IV. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Slávka Kovalčíková
Učebňa vedľajší pavilón prízemie 2
V.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Bekešová
Učebňa hlavný pavilón prízemie 2
V.B Rozvrh
Triedny učiteľ ThLic.Ľubomír Baloga, PhD.
Učebňa vedľajší pavilón prízemie 3
VI.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Balogová
Učebňa vedľajší pavilón poschodie 1
VI.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lívia Vrabľová
Učebňa hlavný pavilón poschodie 2
VII. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľuboslava Dunčková
Učebňa vedľajší pavilón poschodie 2
VIII.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Dana Borodáčová
Učebňa hlavný pavilón poschodie 1
VIII.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Valentíková
Učebňa hlavný pavilón poschodie 3
IX. Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Iveta Puchalová
Učebňa vedľajší pavilón poschodie 3

© aScAgenda 2019.0.1149 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.02.2019

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
  • +421534495551
    +421534485468
    +421905622801

Fotogaléria