• letný tábor

  letný tábor
  9. 7. 2018

  sme začali táborový týždeň. V pondelok sme navštívili oblasť Zahura, kde sme sa zahrali v prírode so svojimi rovesníkmi. V utorok sme obdivovali krásy Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Deň sme ukončili v detskom kútiku v obchodnom centre Aupark. Streda bola veľmi zaujímavá svojim programom. Celý deň v škole zbehol veľmi rýchlo. Postarali sa o to animátori z Trstenej. Vo štvrtok sme opäť vyrazili na výlet vlakom, tentokrát na Štrbské Pleso. V piatok nás privíta letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi a kolotoče na Spišských trhoch.

  Táborový denník:

  pondelok  http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/taborovy-dennik-pondelok/43258-clanok.html

  utorok  http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/taborovy-dennik-utorok/43292-clanok.html

  streda  http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/taborovy-dennik-streda/43303-clanok.html

  štvrtok  http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/taborovy-dennik-stvrtok/43324-clanok.html

  piatok  http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/taborovy-dennik-piatok/43329-clanok.html

   

 • slávnostne ukončenie školského roka 2017/2018

  slávnostne ukončenie školského roka 2017/2018
  29. 6. 2018

  sme slávením svätej omše slávnostne ukončili uplynulý školský rok. Na školskom dvore sme odmenili tých najúspešnejších a popriali dni plné oddychu a slnečných lúčov. V triedach žiaci dostali vydvedčenia a niektorí aj knižné odmeny od svojich triednych pani učiteliek. Potom sme sa rozišli na túžobne očakávané letné prázdniny a dovolenkové dni.

 • projektový deň

  projektový deň
  12. 6. 2018

  sa naši žiaci prezentovali svojou celoročnou projektovou tvorivosťou. Koncertná sála školy sa zaplnila výtvormi hlavne ôsmakov, ale svojou troškou prispela každá trieda i každý vyučoavcí predmet. Ďakujeme žiakom za príspevky a p.učiteľkám Borodáčovej a Kovalčíkovej za realizáciu výstavy. Časť projektov si môžete prezrieť aj počas Dni mesta Spišské Vlachy v prízemí Mestskej turne.

 • školské výlety 2.stupeň

  školské výlety 2.stupeň
  4. 6. 2018

  začal týždeň koncoročných výletov a exkurzií. V tomto školskom roku si žiaci 2. stupňa vybrali destinácie v okolí Starej Ľubovne a Levíc. Spoznali nové kraje a turistické atrakcie v uvedených oblastiach...

 • školský výlet 1.stupeň

  školský výlet 1.stupeň
  7. 6. 2018

  sa naši štvrtáci a prváci počas školského výletu posadili do strorčných školských lavíc. Tabuľky s kriedou im pripomínali tablety a paličku v rukách pána učiteľa brali ako žart. Ľubovniansky hrad sa premenil na ríšu plnú zábavných hier. Pani učiteľky a mamičky sa vrátili domov unavené, ale spokojné, že sa im školský výlet tak vydaril.

 • mladí zdravotníci

  mladí zdravotníci
  31. 5. 2018

  sa konalo okresné kolo súťaže v Spišskej Novej Vsi. Súťažné družstvo mladých zdravotníkov našej školy bolo tvorené  žiakmi: Matúš Blaščák, Anika Dudová, Zuzana Zahurančíková, Viktória Maťašovská a Olivia Plačková. Žiaci súťažili priamo v centre mesta Spišská Nová Ves. Registrácia prebiehala  na Mestskom úrade, kde sa taktiež písal vedomostný test. Resuscitácia prebiehala v budove Detskej polikliniky. V centre mesta boli rozostavené stanovištia: Volejbal, Stavba, Turista a Slniečko. Súčasťou súťaže bolo aj stanovište s profesionálnym záchranárom s plným vybavením a stánok s občerstvením. Pre súťažiacich bolo zaujímavé stanovište TURISTA so študentmi z USA, kde museli komunikovať po anglicky.

 • Botanikiáda

  Botanikiáda
  30. 5. 2018

  Aj v tomto školskom roku organizovala Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach projekt pod názvom Botanikiáda. Vďaka nemu mali žiaci možnosť oboznámiť sa so známymi, ale i menej známymi rastlinami, ktoré môžeme využiť aj ako potraviny. Botanikiáda 2018 dostala podtitul „Botanika na tanieri“.  Johanka Adriana Petruľáková a Sára Tkáčová z V.B boli najúspešnejšie v školskom kole a tak nás reprezentovali v Košiciach. Plnili  problémové úlohy na šiestich stanoviskách, ktoré boli rozmiestnené v celom areáli botanickej záhrady, nevynímajúc expozičný  skleník, okolie bazénov, či parenísk.Okrem teoretických vedomostí si overili aj svoje praktické zručnosti. Presadili rastlinu, ktorú si odniesli domov. V tomto roku to boli exotické rastliny s chutnými plodmi - drevina pochádzajúcu z Ázie, mišpuľník japonský a dve odrody rastliny, ktorú poznáme pod názvom pepino. Rovnako ako v ostatných rokoch, bol aj teraz projekt Botanikiáda zabezpečený zo zdrojov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a realizoval sa aj vďaka podpore partnerov. Botanikiáda bola  pripravená pre žiakov základných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja a ich pedagógov a jej hlavným cieľom bolo vzbudiť záujem talentovaných žiakov o oblasť botaniky.

 • škola v prírode

  škola v prírode
  28. 5. 2018

  druháci a tretiaci nastúpili do autobusu, ktorí ich odviezol do školy v prírode ku Oravskej priehrade. Niektorí sa už nemohli dočkať, iní sa trochu obávali odlúčenia od rodičov. Týždeň plný hier, zábavy i učenia sa veľmi rýchlo skončil. Pri ceste domov absolvovali aj prehliadku Oravského hradu a vrátili sa na Spiš. Burky a dážď ich úspešne obchádzali a malí školáci dokázali svojim pani učiteľkám i rodičom, že malé odlúčenie už zvládnu. 

 • štvrtáci v múzeu

  štvrtáci v múzeu
  22. 5. 2018

  sa štvrtáci zúčastnili exkurzie. Navštívili Národopisné múzeum v Smižanoch, v ktorom si prezreli stálu expozíciu ľudovej kultúry, expozíciu pernikárstva a včelárstva.

 • unifikovaný futbal

  22. 5. 2018

  sa naši žiaci opäť zúčastnili unifikovaného futbalu v SŠI v Spišských Vlachoch. Podstatou unifikovaného futbalu je, že v jednom družstve hrajú spoločne zdraví a mentálne postihnutí športovci. Unifikovaný šport je už prezentovaný aj medzinárodne, organizujú sa súťaže od miestnej až po celosvetovú úroveň s tým, že slovenská reprezentácia v unifikovanom futbale dosahuje výborné výsledky aj na medzinárodnom fóre.

 • výlet za odmenu

  výlet za odmenu
  18. 5. 2018

  Karolina Zabielna so svojimi spolužiakmi šiestakmi bola ocenena 1. miestom v medzinarodnej výtvarnej sutaži.  Odmenou pre nich bol aj jeden deň voľna. Využili ho pre návštevu Monkeylandu v Spišskej Novej Vsi. Zaujímavým spôsobom si overili svoju fyzicku a psychicku odolnosť na naročných lanových prekážkach.

 • technické a letecké múzeum Košice

  technické a letecké múzeum Košice

  už tradične v máji siedmaci navštevujú počas exkurzie do Košíc technické múzeum a múzeum letectva. Aj tohto roku tomu nebolo inak. 16. mája 2018 sa pod vedením pani učiteľky techniky v technickom múzeu oboznámili s technickými vynálezmi a hračkami a navštívili aj múzeum letectva neďaleko letiska Košice. 

 • Modrý gombík

  16. 5. 2018

  nás v škole navšívili dobrovoľníci zo ŠŠI Spišské Vlachy pri príležitosti verejnej zbierky  detského fondu OSN UNICEF-u v rámci Týždňa "Modrého gombíka". Výťažok zo zbierky bude venovaný na pomoc deťom na Ukrajine. Každý darca dostane odznak v tvare gombíka.

 • Súťaž mladých zachránarov

  Súťaž mladých zachránarov
  10. 5. 2018

  sa družstvo siedmakov zúčastnilo okresného kola súťaže civilnej obrany. V zaujímavých disciplínach si zmerali svoje vedomosti a zručnosti so svojimi rovesníkmi. Matej Kovalčík, Viktória Maťašovská, Jan Pavlik, Olívia Plačková v silnej konkurencii obsadili pekné 7. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Biblia očami detí a mládeže

  Aj v tomto školskom roku bola vyhlásená výtvarno-literárna súťaž pre deti a mládež na tému Biblia očami detí. Henrich Hovančík, žiak 2.triedy ZŠ sv. Jána Krstiteľa v krajskom kole výtvarnej súťaže získal 3. miesto vo svojej vekovej kategórii. Súťaž bola vyhlásená Diecéznym katechetickým úradom Spišskej diecézy. Henrichivi blahožélame ku krásnemu umiesteniu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • McDonald cup - okresné kolo

  4. 5. 2018

  v okresnom finále McDonald cup - minifutbalu žiakov 1.stupňa ZŠ zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat naše družstvo obsadilo 3. miesto. Družstvu chlapcov a dievčat blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Prváci v Dardanely

  Prváci v Dardanely
  25. 4. 2018

  prváci navšívili Kaštieľ v Markušovciach. Interaktívným programom "Ako sa princezny obliekali a rytieri zachraňovali" sa preniesli o niekoľko storočí späť. 

 • Slávik Slovenska

  Slávik Slovenska
  24. 4. 2018

  sa konalo obvodné kolo súťaže. Víťazi školského kola nás reprezentovali v CVČ Krompachy za spriedovu akordeonistu, nášho absolventa Erika Bekeša. Mária Kovalčíková, Simona Forgáčová, Erik Legát a Annamária Čurillová získali postupové umiestnenie a 16. mája nás budú reprezentovať v okresnom kole v Spišskej Novej Vsi. Aneta Salnciová získala pekné 3.miesto. Víťazom blahoželáme, všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy, pani učiteľke za prípravu a Erikovi za hudobný doprovod. 

 • Biblická olympiáda

  Biblická olympiáda
  24. 4. 2018

  v diecéznom kole na Spišskej Kapitule nás reprezentovalo družstvo  v zložení Monika Repková, Timea Kicková, Daniela Balogová a náhradník Peter Hvizdoš. Svoje vedomosti a zručnosti si zmerali v konkurencii 14 družstiev zo škôl celej Spišskej diecézy. Blahoželáme ku krásnemu 5. miestu, ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy a katechétom za prípravu.

 • medzinárodný deň Zeme

  medzinárodný deň Zeme
  20. 4. 2018

  žiaci prvého stupňa si pripomenuli Deň Zeme projektovým dňom. Pani učiteľky pre nich prichystali dopoludnie plné zaujímavých úloh a aktivít. Ráno maľovali obrázky na chodník, potom na stanovištiach o živej a neživej prírode, o triedení odpadu, o vode a zvieratách si upevnili svoje poznatky získané v školských laviciach. Počasie im dovolilo tieto aktivity realizovať na školskom dvore a vzdelávaním sa v blokoch s praktickými ukážkami tak oslávili medzinárodný deň našej planéty.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6
  053 61 Spišské Vlachy
 • +421534495551
  +421534485468
  +421905622801

Fotogaléria