• šikovná vareška

  šikovná vareška
  9. 10. 2018

  na Šikovnej vareške sme varili zeleninovú polievku s haluškami. Dievčatá si vyskúšali sádzanie halušiek z lopárika. Ich výsledok im mimoriadne chutil, opäť nič nezostalo.

  Mgr. Anna Nemčíková, vedúca krúžku

 • Európska noc výskumníkov

  Európska noc výskumníkov
  28. 9. 2018

  sa konal už jej 12 ročník, ktorého snahou bolo presvedčiť verejnosť, že veda nie je v žiadnom prípade nudná, ťažkopádna, či príliš komplikovaná oblasť a práca. Podujatie prebiehalo počas posledného septembrového piatku v piatich slovenských mestách (BA, BB, ZA, KE, PP). Vybrané nákupné centrá, múzeá a partnerské inštitúcie pripravili pre návštevníkov rôzne interaktívne vedecké prezentácie, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy. V priestoroch obchodného centra Atrium Optima sa aj naši ôsmaci zúčastnili prezentácií univerzít - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovskej univerity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied.

 • výlet za odmneu

  výlet za odmneu
  27. 9. 2018

  žiaci 6.A za odmenu navštívili Galériu umelcov Spiša. V školskom roku 2017-18 zvíťazili v zbere papiera a tak získali 1 deň "neučenia sa". Triedna pani učiteľka preto pre nich zorganizovala výlet do Spišskej Novej Vsi. Prezreli si historické centrum mesta a výstavu obrazov v Galérii umelcov Spiša. (zdroj fotografií Galéria umelcov Spiša)

 • Európsky deň jaykov

  Európsky deň jaykov
  26. 9. 2018

  sa v škole rozprávalo "O Slovensku". Žiaci si mali pripraviť prezentácie o regiónoch našej krajiny. Základným dorozumievacim jazykom bola angličtina. Všetky triedy 2. stupňa sa pripravili svedomito a zastupcovia jednotlivých tried rozprávali o Spiši, Gemeri, Above, Zemplíne,.... Ďakujeme žiakom a učiteľom cudzieho jazyka za príjemné prežitý Európsky deň jazykov.

 • poďakovanie za úrodu

  poďakovanie za úrodu
  25. 9. 2018

  sme slávením svätej omše poďakovali za dary, ktoré nám náš Nebeský Otec dáva vo forme úrody ovocia a zeleniny. Každá trieda si pripravila košík ako obetný dar.

 • praktická časť účelového cvičenia

  praktická časť účelového cvičenia
  21. 9. 2018

  sme cvičným požiarným poplachom preverili pripravenosť žiakov na život ohrozujúce situácie. Žiaci druhého stupňa pokračovali preverovanie nadobudnutých teoretických poznatkov v rekreačnej oblasti ZAHURA. Žiaci mohli zbierať body z testov – dopravnej, zdravotníckej, požiarnej výchovy, odhadu vzdialenosti, rozoznávania varovných signálov, podliezania elektrickej siete, hasenia požiaru, použitia PIO a evakuačnej batožiny. Veľké poďakovanie patrí členom Dobrovoľného hasičského zboru – p. R. Poradovi, p. O. Poradovi a p. Kapitančíkovi.

 • Šarkaniáda

  Šarkaniáda
  21. 9. 2018

  po divadelnom predstavení žiaci prvého stupňa tvorlili šarkanov, ktorí boli darčekom pre žiakov zo susednej triedy. Keď vyšlo slnko, vybrali sa do Rudoľovej záhrady kde plnili úlohy praktickej časti didaktických hier. Pani učiteľky pre nich pripravili tematické stanovištia. Na záver bola prehliadka letu šarkanov, ktorých si žiaci doniesli. Pekné počasie pridalo čaru tohto dňa a darček od kamaráta v podobe šarkana potešil každého. Za účasť pri výrobe a púšťaní šarkana im bol udelený Ďakovný list.

 • "Psíčkovo"- prešovský herci v škole

  "Psíčkovo"- prešovský herci v škole
  21. 9. 2018

  nás navšívili profesijonálni herci Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Predviedli sa nám pútavou rozprávočkou o psej rodinke. Od prvákov až po ôsmakov príbeh zaujal. Aj pani učiteľky si pochvaľovali kvalitu výkonov prešovských hercov. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s kultúrou...

 • exkurzia Vysoké Tatry

  exkurzia Vysoké Tatry
  13. 9. 2018

  po dvojročnej prestávke ôsmaci a aj deviataci pokračovali v už dlhoročnej tradícii túry vo Vysokých Tatrách.  Výstup na Skalnaté pleso preveril ich fyzické možnosti, výhľad bol nádherný, obloha bez oblakov, slniečko svietilo a vetrík príjemne ochladzoval. Cestou na Skalnaté pleso žiaci pozorovali striedanie vegetačných stupňov, modelovanie doliny ľadovcom do tvaru písmena U, pôsobenie človeka v národnom parku s cieľom skvalitnenia služieb. Na Skalnatom plese sme načerpali energiu na zostup tatranskou magistrálou k Zamkovského chate, k vodopádom Studeného potoka, Billikovej chate a na Hrebienok. Z Hrebienka sme zostúpili do Starého Smokovca a odtiaľ vlakom do Popradu a Spišských Vlách. Žiakom sa výstup na Skalnaté pleso páčil a niektorí z nich siahli na dno svojich možností. 

 • terénne pozorovanie

  terénne pozorovanie
  7. 9. 2018

  sme ho absolvovali so žiakmi piateho ročníka na Dreveníku. Hneď ráno po organizačných pokynoch sme sa vybrali peši do Žehry ku kostolu Ducha Svätého, ktorý je známy svojimi freskami a je zapísaný do svetového dedičstva Unesco. Potom sme sa pobrali na Dreveník- travertínovú kopu tvaru stolovej hory, národnú prírodnú rezerváciu, najväčší travertínový komplex na Slovensku, zaradený taktiež do Unesca. Žiaci dostali pracovné listy, z ktorých vyhľadávali vzácne rastlinky a liečivé bylinky. Dopĺňali geografické pojmy, určovali svetové strany, utvárali správne dvojice- fresky, prvé písomne zniemky o Spišskom hrade. Nakoniec nás čakala prehliadka priestorov kaštieľa v Hodkovciach. Celou prehliadkou nás sprevádzal pán Jožko, ktorý rozprával veľmi zaujímavo a pútavo  o histórii kaštieľa, záhradách, parkoch, zvieratách a tvorivých dielňach v Hodkovciach. Dokonca nás zobral aj do malého kostolíka v areáli kaštieľa kde nám zahral a zaspieval. Žiakom sa terénne pozorovanie páčilo, preverilo ich fyzické možnosti aj spoluprácu v skupinkách. V pondelok piatakov čakala ochutnávka bylinkových čajov- repík, mäta, šípka a medovka. Najviac im chutil čaj z mäty piepornej.

  Mgr. Anna Nemčíková, Ing. Dana Borodáčová

 • teoretická čast OZŽ

  teoretická čast OZŽ
  4. 9. 2018

  sa uskutočnila teoretická príprava účelového cvičenia a didaktických hier. Bola vedená odborníkmi z jednotlivých oblastí. Naše pozvanie prijali pani riaditeľka Janka Kipikašová s dobrovoľníčkou Veronikou Chovancovou - zástupkyne Červeného kríža, policajný zbor zastupoval kapitán Mgr. Peter Lang a poľovnícke združenie – Tomáš Dolný. Žiakom poskytli informácie a názorné ukážky o poskytovaní prvej pomoci deťom a dospelým, o pravidlách správania sa po ceste do a zo školy, o bezpečnosti pri používaní internetu, o správaní sa lesnej zveri, o výbave lesníka a poľovníka, o tom ako sa pohybovať v lese a ako predchádzať požiarom.

 • slávnostné otvorenie školského roka

  slávnostné otvorenie školského roka

  sme začali slávením spoločnej svätej omše vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa Spišské Vlachy. Na školskom dvore sme sa všetci zvítali, do tried sa presunuli prváci a piataci. Tešíme sa na spoločné chvíle v novom školskom roku.

 • letný tábor

  letný tábor
  9. 7. 2018

  sme začali táborový týždeň. V pondelok sme navštívili oblasť Zahura, kde sme sa zahrali v prírode so svojimi rovesníkmi. V utorok sme obdivovali krásy Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Deň sme ukončili v detskom kútiku v obchodnom centre Aupark. Streda bola veľmi zaujímavá svojim programom. Celý deň v škole zbehol veľmi rýchlo. Postarali sa o to animátori z Trstenej. Vo štvrtok sme opäť vyrazili na výlet vlakom, tentokrát na Štrbské Pleso. V piatok nás privíta letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi a kolotoče na Spišských trhoch.

  Táborový denník:

  pondelok  http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/taborovy-dennik-pondelok/43258-clanok.html

  utorok  http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/taborovy-dennik-utorok/43292-clanok.html

  streda  http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/taborovy-dennik-streda/43303-clanok.html

  štvrtok  http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/taborovy-dennik-stvrtok/43324-clanok.html

  piatok  http://skolskyservis.teraz.sk/zakladne-skoly/taborovy-dennik-piatok/43329-clanok.html

   

 • slávnostne ukončenie školského roka 2017/2018

  slávnostne ukončenie školského roka 2017/2018
  29. 6. 2018

  sme slávením svätej omše slávnostne ukončili uplynulý školský rok. Na školskom dvore sme odmenili tých najúspešnejších a popriali dni plné oddychu a slnečných lúčov. V triedach žiaci dostali vydvedčenia a niektorí aj knižné odmeny od svojich triednych pani učiteliek. Potom sme sa rozišli na túžobne očakávané letné prázdniny a dovolenkové dni.

 • projektový deň

  projektový deň
  12. 6. 2018

  sa naši žiaci prezentovali svojou celoročnou projektovou tvorivosťou. Koncertná sála školy sa zaplnila výtvormi hlavne ôsmakov, ale svojou troškou prispela každá trieda i každý vyučoavcí predmet. Ďakujeme žiakom za príspevky a p.učiteľkám Borodáčovej a Kovalčíkovej za realizáciu výstavy. Časť projektov si môžete prezrieť aj počas Dni mesta Spišské Vlachy v prízemí Mestskej turne.

 • školské výlety 2.stupeň

  školské výlety 2.stupeň
  4. 6. 2018

  začal týždeň koncoročných výletov a exkurzií. V tomto školskom roku si žiaci 2. stupňa vybrali destinácie v okolí Starej Ľubovne a Levíc. Spoznali nové kraje a turistické atrakcie v uvedených oblastiach...

 • školský výlet 1.stupeň

  školský výlet 1.stupeň
  7. 6. 2018

  sa naši štvrtáci a prváci počas školského výletu posadili do strorčných školských lavíc. Tabuľky s kriedou im pripomínali tablety a paličku v rukách pána učiteľa brali ako žart. Ľubovniansky hrad sa premenil na ríšu plnú zábavných hier. Pani učiteľky a mamičky sa vrátili domov unavené, ale spokojné, že sa im školský výlet tak vydaril.

 • mladí zdravotníci

  mladí zdravotníci
  31. 5. 2018

  sa konalo okresné kolo súťaže v Spišskej Novej Vsi. Súťažné družstvo mladých zdravotníkov našej školy bolo tvorené  žiakmi: Matúš Blaščák, Anika Dudová, Zuzana Zahurančíková, Viktória Maťašovská a Olivia Plačková. Žiaci súťažili priamo v centre mesta Spišská Nová Ves. Registrácia prebiehala  na Mestskom úrade, kde sa taktiež písal vedomostný test. Resuscitácia prebiehala v budove Detskej polikliniky. V centre mesta boli rozostavené stanovištia: Volejbal, Stavba, Turista a Slniečko. Súčasťou súťaže bolo aj stanovište s profesionálnym záchranárom s plným vybavením a stánok s občerstvením. Pre súťažiacich bolo zaujímavé stanovište TURISTA so študentmi z USA, kde museli komunikovať po anglicky.

 • Botanikiáda

  Botanikiáda
  30. 5. 2018

  Aj v tomto školskom roku organizovala Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach projekt pod názvom Botanikiáda. Vďaka nemu mali žiaci možnosť oboznámiť sa so známymi, ale i menej známymi rastlinami, ktoré môžeme využiť aj ako potraviny. Botanikiáda 2018 dostala podtitul „Botanika na tanieri“.  Johanka Adriana Petruľáková a Sára Tkáčová z V.B boli najúspešnejšie v školskom kole a tak nás reprezentovali v Košiciach. Plnili  problémové úlohy na šiestich stanoviskách, ktoré boli rozmiestnené v celom areáli botanickej záhrady, nevynímajúc expozičný  skleník, okolie bazénov, či parenísk.Okrem teoretických vedomostí si overili aj svoje praktické zručnosti. Presadili rastlinu, ktorú si odniesli domov. V tomto roku to boli exotické rastliny s chutnými plodmi - drevina pochádzajúcu z Ázie, mišpuľník japonský a dve odrody rastliny, ktorú poznáme pod názvom pepino. Rovnako ako v ostatných rokoch, bol aj teraz projekt Botanikiáda zabezpečený zo zdrojov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a realizoval sa aj vďaka podpore partnerov. Botanikiáda bola  pripravená pre žiakov základných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja a ich pedagógov a jej hlavným cieľom bolo vzbudiť záujem talentovaných žiakov o oblasť botaniky.

 • škola v prírode

  škola v prírode
  28. 5. 2018

  druháci a tretiaci nastúpili do autobusu, ktorí ich odviezol do školy v prírode ku Oravskej priehrade. Niektorí sa už nemohli dočkať, iní sa trochu obávali odlúčenia od rodičov. Týždeň plný hier, zábavy i učenia sa veľmi rýchlo skončil. Pri ceste domov absolvovali aj prehliadku Oravského hradu a vrátili sa na Spiš. Burky a dážď ich úspešne obchádzali a malí školáci dokázali svojim pani učiteľkám i rodičom, že malé odlúčenie už zvládnu. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6
  053 61 Spišské Vlachy
 • +421534495551
  +421534485468
  +421905622801

Fotogaléria