• ...a Slovo bolo u Boha...

  19. 1. 2019

  v sobotu sa v Cirkevnej škole Jána Pavla II. v Poprade uskutočnilo krajské kolo súťaže. Poslaním súťaže „… a Slovo bolo u Boha …“ je rozvíjať záujem o hodnotnú literatúru, spoznať krásu kresťanskej literatúry, prehlbovať vzťah a úctu k materinskej reči, vytvárať dobré podmienky na umelecký prednes literatúry, podporovať odborný rast talentovaných žiakov a dať im príležitosť spoznať krásu kultivovaného prejavu nielen v slove, ale i vo výtvarnom prejave; umožniť učiteľom a žiakom vymeniť si skúsenosti a prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov. Našu školu reprezentovali Adam Baloga (1.miesto), Ester Džačarová (2.miesto) Matúš Blaščák, Viktória Maťašovská, Aneta Salanciová, Martin Staniský v rôznych kategóriách. Adamovi budeme držať palce v celoslovenskom kole 23.03.2019. Všetkým žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a pedagógom za prípravu.

 • Pytagoriada

   12. a 13.12. organizujeme pre šikovných počtárov školské kolo Pytagoriady. Ak máš záujem prihlás sa u svojej pani učiteľky matematiky. 

 • Vedomostný viacboj

  Vedomostný viacboj
  11. 12. 2018

  v utorok doobeda sme privítali v našej škole tretiakov a štvrtákov zo škôl v Olcnave a Granč-Petrovciach. Pripravili sme si pre nich interaktívny vedomostný kvíz z oblasti náboženstva, slovenskej literatúry, prírodovedy, anglického jazyka, matematiky a vyskúšali sme ich športové zručnosti. Naši hostia boli veľmi úspešní a zadávané úlohy plnili ľahko. Tešíme sa na ďalšiu príležitosť prežiť s rovesníkmi našich žiakov zaujímavé podujatia. V závere sme súťaž vyhodnotili a hostí pozvali na chutné koláče a čaj. 

 • iBobor

  12. 11. 2018

  začal týždeň celoslovenského kola informatickej súťaže pre žiakov 2.-9. ročníka. V jednotlivých kategóriách najuspešnejšími riešiteľmi boli: 2.roč.: Diana Kováčová, 3.roč.: Vanesa Solčaniová, Michal Vaľko, Kristína Vrončová, 5.roč.: Lukáš Novák, 7.roč.: Timea Kicková, 8.roč.: Matej Kovalčík, 9.roč.: Alex Baloga.

  Blahoželáme

 • GODZONE - "Chceme viac"

  GODZONE - "Chceme viac"
  12. 11. 2018

  autobus plný žiakov pod dozorom pedagógov vyrazil o 17:00 hod. do Popradu. Cieľom ich cesty bol koncert z evanjelizačného turné projektu Godzone v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktoré bude prebiehať 12. – 17. novembra 2018 v piatich slovenských mestách. 

  Godzone projekt vznikol v roku 2009, ako túžba byť odpoveďou na výzvy pápežov minulého storočia, ktorí pozývali členov Katolíckej cirkvi k novej evanjelizácii. Víziou projektu je prostredníctvom novej evanjelizácie prinášať prebudenie, zjednotenie, motiváciu a pozvať mladých ľudí do osobného vzťahu s Ježišom Kristom. Budovať generáciu ľudí, ktorí budú vo svojich životoch hľadať Božie kráľovstvo a uplatňovať jeho hodnoty. Veríme, že tento svet potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia a chceme ho priniesť atraktívnym a moderným spôsobom, ktorý zasiahne. (www.godzone.sk)

 • športové súťaže na jeseň

  športové súťaže na jeseň

  začiatok školského roka bol opäť bohatý na športové zápolenia. 26. septembra sme sa zúčastnili okresných majstrovstiev v cezpoľnom behu. Družstvo chlapcov aj dievčat sa umiestnilo v druhej polovici štartovacieho poľa. 10. a 11. októbra sme súťažili v okresných majstrovstvách v stolnom tenise, na ktorých sme sa umiestnili - chlapci na 5.-10.mieste a dievčata na nepopulárnom 4. mieste. 16. a 17. októbra malý futbal žiakov preveril schopnosti dievčat aj chlapcov v kombináciách, nahrávkach i teamovej spolupráci.               Fotoalbum

  Všetkým reprezentantom školy ďakujeme za šírenie dobrého mena školy v oblasti športu a držíme palce v ďalších športových súťažiach.

 • mladí zdravotníci

  mladí zdravotníci
  31. 5. 2018

  sa konalo okresné kolo súťaže v Spišskej Novej Vsi. Súťažné družstvo mladých zdravotníkov našej školy bolo tvorené  žiakmi: Matúš Blaščák, Anika Dudová, Zuzana Zahurančíková, Viktória Maťašovská a Olivia Plačková. Žiaci súťažili priamo v centre mesta Spišská Nová Ves. Registrácia prebiehala  na Mestskom úrade, kde sa taktiež písal vedomostný test. Resuscitácia prebiehala v budove Detskej polikliniky. V centre mesta boli rozostavené stanovištia: Volejbal, Stavba, Turista a Slniečko. Súčasťou súťaže bolo aj stanovište s profesionálnym záchranárom s plným vybavením a stánok s občerstvením. Pre súťažiacich bolo zaujímavé stanovište TURISTA so študentmi z USA, kde museli komunikovať po anglicky.

 • Botanikiáda

  Botanikiáda
  30. 5. 2018

  Aj v tomto školskom roku organizovala Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach projekt pod názvom Botanikiáda. Vďaka nemu mali žiaci možnosť oboznámiť sa so známymi, ale i menej známymi rastlinami, ktoré môžeme využiť aj ako potraviny. Botanikiáda 2018 dostala podtitul „Botanika na tanieri“.  Johanka Adriana Petruľáková a Sára Tkáčová z V.B boli najúspešnejšie v školskom kole a tak nás reprezentovali v Košiciach. Plnili  problémové úlohy na šiestich stanoviskách, ktoré boli rozmiestnené v celom areáli botanickej záhrady, nevynímajúc expozičný  skleník, okolie bazénov, či parenísk.Okrem teoretických vedomostí si overili aj svoje praktické zručnosti. Presadili rastlinu, ktorú si odniesli domov. V tomto roku to boli exotické rastliny s chutnými plodmi - drevina pochádzajúcu z Ázie, mišpuľník japonský a dve odrody rastliny, ktorú poznáme pod názvom pepino. Rovnako ako v ostatných rokoch, bol aj teraz projekt Botanikiáda zabezpečený zo zdrojov Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach a realizoval sa aj vďaka podpore partnerov. Botanikiáda bola  pripravená pre žiakov základných škôl Košického a Prešovského samosprávneho kraja a ich pedagógov a jej hlavným cieľom bolo vzbudiť záujem talentovaných žiakov o oblasť botaniky.

 • škola v prírode

  škola v prírode
  28. 5. 2018

  druháci a tretiaci nastúpili do autobusu, ktorí ich odviezol do školy v prírode ku Oravskej priehrade. Niektorí sa už nemohli dočkať, iní sa trochu obávali odlúčenia od rodičov. Týždeň plný hier, zábavy i učenia sa veľmi rýchlo skončil. Pri ceste domov absolvovali aj prehliadku Oravského hradu a vrátili sa na Spiš. Burky a dážď ich úspešne obchádzali a malí školáci dokázali svojim pani učiteľkám i rodičom, že malé odlúčenie už zvládnu. 

 • unifikovaný futbal

  22. 5. 2018

  sa naši žiaci opäť zúčastnili unifikovaného futbalu v SŠI v Spišských Vlachoch. Podstatou unifikovaného futbalu je, že v jednom družstve hrajú spoločne zdraví a mentálne postihnutí športovci. Unifikovaný šport je už prezentovaný aj medzinárodne, organizujú sa súťaže od miestnej až po celosvetovú úroveň s tým, že slovenská reprezentácia v unifikovanom futbale dosahuje výborné výsledky aj na medzinárodnom fóre.

 • Modrý gombík

  16. 5. 2018

  nás v škole navšívili dobrovoľníci zo ŠŠI Spišské Vlachy pri príležitosti verejnej zbierky  detského fondu OSN UNICEF-u v rámci Týždňa "Modrého gombíka". Výťažok zo zbierky bude venovaný na pomoc deťom na Ukrajine. Každý darca dostane odznak v tvare gombíka.

 • Súťaž mladých zachránarov

  Súťaž mladých zachránarov
  10. 5. 2018

  sa družstvo siedmakov zúčastnilo okresného kola súťaže civilnej obrany. V zaujímavých disciplínach si zmerali svoje vedomosti a zručnosti so svojimi rovesníkmi. Matej Kovalčík, Viktória Maťašovská, Jan Pavlik, Olívia Plačková v silnej konkurencii obsadili pekné 7. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Biblia očami detí a mládeže

  Aj v tomto školskom roku bola vyhlásená výtvarno-literárna súťaž pre deti a mládež na tému Biblia očami detí. Henrich Hovančík, žiak 2.triedy ZŠ sv. Jána Krstiteľa v krajskom kole výtvarnej súťaže získal 3. miesto vo svojej vekovej kategórii. Súťaž bola vyhlásená Diecéznym katechetickým úradom Spišskej diecézy. Henrichivi blahožélame ku krásnemu umiesteniu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • McDonald cup - okresné kolo

  4. 5. 2018

  v okresnom finále McDonald cup - minifutbalu žiakov 1.stupňa ZŠ zmiešaných družstiev chlapcov a dievčat naše družstvo obsadilo 3. miesto. Družstvu chlapcov a dievčat blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 • Slávik Slovenska

  Slávik Slovenska
  24. 4. 2018

  sa konalo obvodné kolo súťaže. Víťazi školského kola nás reprezentovali v CVČ Krompachy za spriedovu akordeonistu, nášho absolventa Erika Bekeša. Mária Kovalčíková, Simona Forgáčová, Erik Legát a Annamária Čurillová získali postupové umiestnenie a 16. mája nás budú reprezentovať v okresnom kole v Spišskej Novej Vsi. Aneta Salnciová získala pekné 3.miesto. Víťazom blahoželáme, všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy, pani učiteľke za prípravu a Erikovi za hudobný doprovod. 

 • Biblická olympiáda

  Biblická olympiáda
  24. 4. 2018

  v diecéznom kole na Spišskej Kapitule nás reprezentovalo družstvo  v zložení Monika Repková, Timea Kicková, Daniela Balogová a náhradník Peter Hvizdoš. Svoje vedomosti a zručnosti si zmerali v konkurencii 14 družstiev zo škôl celej Spišskej diecézy. Blahoželáme ku krásnemu 5. miestu, ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy a katechétom za prípravu.

 • medzinárodný deň Zeme

  medzinárodný deň Zeme
  20. 4. 2018

  žiaci prvého stupňa si pripomenuli Deň Zeme projektovým dňom. Pani učiteľky pre nich prichystali dopoludnie plné zaujímavých úloh a aktivít. Ráno maľovali obrázky na chodník, potom na stanovištiach o živej a neživej prírode, o triedení odpadu, o vode a zvieratách si upevnili svoje poznatky získané v školských laviciach. Počasie im dovolilo tieto aktivity realizovať na školskom dvore a vzdelávaním sa v blokoch s praktickými ukážkami tak oslávili medzinárodný deň našej planéty.

 • beseda "Manželstvo ako umenie lásky"

  beseda "Manželstvo ako umenie lásky"
  12. 4. 2018

  nás navšívili manželia Solčániovci, ktorí v tomto roku oslávili 55. výročie sobáša. Deviatakom porozprávali o potrebe uzatvárať rodiny, o tom ako sa treba  v manželstve prispôsovať navzájom, o čistote vzťahov a že základom dobrého manželstva je modlitba a vzťah k Bohu. Po duchovnej obnove "Stvorení pre lásku" tak mohli deviataci spoznať aj reálny príklad čistej lásky, ktorá vydrží navždy....

 • duchovná obnova

  duchovná obnova
  5. 4. 2018

  sa začala dvojdňová duchovná obnova deviatakov. V domčeku Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom naši žiaci pod vedením vdp. Hudáka a vdp. Rainera si vypočuli svedectvá o pravej láske.

 • Adam Baloga je víťaz...

  Adam Baloga je víťaz...

  okresného kola Hviezdoslavovho Kubína v 1. kategórii v prednese prózy. Blahoželáme mu a ďakujeme za reprezentáciu školy. Bude nás reprezentovať v krajskom kole v Michalovciach 25. apríla. Želáme veľa úspechov.

  okresne_kolo_HK.doc

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
 • +421534495551
  +421534485468
  +421905622801

Fotogaléria