• sv. Mikuláš

  sv. Mikuláš
  6. 12. 2018

  zavítal medzi nás. Žiaci každej triedy si pod vedením svoijch triednych pripravili básničky, pesničky, tančeky, ale aj príbehy o darovaní a dobrých skutkoch. V závere programu sv. Mikuláš odovzdal každej triede duchovný darček v podobe citátu zo svätého písma. Sladkosti boli peknou budkou za príjemne prežitým predpoludním.

 • školský šachový turnaj

  školský šachový turnaj
  27. 11. 2018

  začal šachovými partiami medzi žiakmi 2.stupňa. Prváci až štvrtáci pokračovali v turnaji hneď na druhý deň.

  Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom blahoželáme a myslíme si, že takto prežitý voľný čas má zmysel. 

 • iBobor

  12. 11. 2018

  začal týždeň celoslovenského kola informatickej súťaže pre žiakov 2.-9. ročníka. V jednotlivých kategóriách najuspešnejšími riešiteľmi boli: 2.roč.: Diana Kováčová, 3.roč.: Vanesa Solčaniová, Michal Vaľko, Kristína Vrončová, 5.roč.: Lukáš Novák, 7.roč.: Timea Kicková, 8.roč.: Matej Kovalčík, 9.roč.: Alex Baloga.

  Blahoželáme

 • GODZONE - "Chceme viac"

  GODZONE - "Chceme viac"
  12. 11. 2018

  autobus plný žiakov pod dozorom pedagógov vyrazil o 17:00 hod. do Popradu. Cieľom ich cesty bol koncert z evanjelizačného turné projektu Godzone v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež, ktoré bude prebiehať 12. – 17. novembra 2018 v piatich slovenských mestách. 

  Godzone projekt vznikol v roku 2009, ako túžba byť odpoveďou na výzvy pápežov minulého storočia, ktorí pozývali členov Katolíckej cirkvi k novej evanjelizácii. Víziou projektu je prostredníctvom novej evanjelizácie prinášať prebudenie, zjednotenie, motiváciu a pozvať mladých ľudí do osobného vzťahu s Ježišom Kristom. Budovať generáciu ľudí, ktorí budú vo svojich životoch hľadať Božie kráľovstvo a uplatňovať jeho hodnoty. Veríme, že tento svet potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia a chceme ho priniesť atraktívnym a moderným spôsobom, ktorý zasiahne. (www.godzone.sk)

 • kurz aktivneho učenia AJ

  kurz aktivneho učenia AJ
  9. 11. 2018

  skončil týždeň aktívneho učenia v anglickom jazyku pod vedením lektora, ktorý 30 rokov prežil v Amerike. Žiaci 6.-9.ročníka prežili týždeň zaujímavých metód a foriem vyučovania cudzieho jazyka, pričom sa mohli rozprávárať naozaj len po anglicky. 

  odovzdávanie certifikátov

 • exkurzia "Malý archeológ"

  exkurzia "Malý archeológ"
  8. 11. 2018

  V spolupráci s Podtatranským múzeom v Poprade piataci absolvovali  podujatie “Malý archeológ“. Podujatie im priblížilo prácu archeológov v teréne, ktorú si vyskúšali na pripravenej archeologickej sonde. Exkurzia pokračovala  v Podtatranskom múzeu, ktoré po troch rokoch rekonštrukcie otvorilo svoje brány. Exkurziu sme ukončili v Kostole svätého Egídia s renesančnou zvonicou, ktoré sú najcennejšími pamiatkami historického jadra Popradu.                                                   foto

 • Beseda o misiách v Kazachstane

  7. 11. 2018

  nás v škole navštívil vdp. Pavol Tondra, ktorý pôsobí v meste Balchaš (Balkhash) v Kazachstane. Žiakom 4. - 6. roč porozprával o svojej činnosti na misiách a tiež odpovedal na otázky, ktoré si pre neho žiaci dopredu pripravili počas hodín náboženstva. Obrázkami a pútavým rozprávaním otec Pavol účastníkov besedy veľmi zaujal. foto

 • 100.výročie vzniku Československa exkurzia deviatakov

  100.výročie vzniku Československa exkurzia deviatakov
  24. 10. 2018

  pri príležitosti stého výročia vzniku Československa žiaci našej školy  navštívili rodný dom Alexandra Dubčeka, ktorý bol slovenský politik, štátnik a významný predstaviteľ Pražskej jari. Po živote v domácom exile sa znova vrátil do politiky a krátko na to zomrel pri dopravnej nehode služobného auta. Zároveň sme navštívili Trenčianske múzeum, ktoré je vedeckou a kultúrnou inštitúciou tejto oblasti, Karner (kostnica) svätého Michala a Trenčiansky  hrad so zaujímavým výkladom zanieteného hradného kastelána. Hrad je dominantou mesta Trenčín aj celého Považia. Jeho najznámejším obyvateľom bol Pán Váhu a Tatier a jeho meno je vám určite známe!   fotoalbum

 • športové súťaže na jeseň

  športové súťaže na jeseň

  začiatok školského roka bol opäť bohatý na športové zápolenia. 26. septembra sme sa zúčastnili okresných majstrovstiev v cezpoľnom behu. Družstvo chlapcov aj dievčat sa umiestnilo v druhej polovici štartovacieho poľa. 10. a 11. októbra sme súťažili v okresných majstrovstvách v stolnom tenise, na ktorých sme sa umiestnili - chlapci na 5.-10.mieste a dievčata na nepopulárnom 4. mieste. 16. a 17. októbra malý futbal žiakov preveril schopnosti dievčat aj chlapcov v kombináciách, nahrávkach i teamovej spolupráci.               Fotoalbum

  Všetkým reprezentantom školy ďakujeme za šírenie dobrého mena školy v oblasti športu a držíme palce v ďalších športových súťažiach.

 • Deň úcty k starším

  Deň úcty k starším
  18. 10. 2018

  sme pripravili pre starých rodičov posedenie spojené s kultúrnym programom. Vystúpenie žiakov ZUŠ sv. Jána Krstiteľa pod vedením pedagógov Viliama Gregu, Beaty Holubčíkovej, Daniely Sitkovej, Dariny Kaľavskej a Lucie Balogovej vyčarilo na tvárach našich hostí žiarivé úsmevy. Folklórna skupina Kalina z Kolinoviec sa predstavila pásmom piesní a ľudového rozprávania. Tento rok sme sa preniesli na "Dedinský jarmok". Svojimi projektami z regionálnej výchovy siedmaci pod vedením Slávky Kovalčíkovej vyzdobili priestory telocvične. Po vystúpení sme našich hostí ponúkli kávou a koláčikmi. Žiakom a ich učiteľom ďakujem za pekný program a výzdobu. Kolegom ďakujem za prípravu pohostenia. Na všetkých sa tešíme opäť o rok v októbri. 

  Mgr. Renáta Bašistová, riaditeľ školy

 • šikovná vareška

  šikovná vareška
  16. 10. 2018

  Špagety s kečupom a strúhaným syrom boli cieľom utorkovej šikovnej varešky.  Dievčatá sú každým stretnutím šikovnejšie a hladnejšie.

  Mgr. Anna Nemčíková, vedúca krúžku

 • Európska noc výskumníkov

  Európska noc výskumníkov
  28. 9. 2018

  sa konal už jej 12 ročník, ktorého snahou bolo presvedčiť verejnosť, že veda nie je v žiadnom prípade nudná, ťažkopádna, či príliš komplikovaná oblasť a práca. Podujatie prebiehalo počas posledného septembrového piatku v piatich slovenských mestách (BA, BB, ZA, KE, PP). Vybrané nákupné centrá, múzeá a partnerské inštitúcie pripravili pre návštevníkov rôzne interaktívne vedecké prezentácie, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy. V priestoroch obchodného centra Atrium Optima sa aj naši ôsmaci zúčastnili prezentácií univerzít - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Prešovskej univerity v Prešove a výskumných ústavov Slovenskej akadémie vied.

 • výlet za odmneu

  výlet za odmneu
  27. 9. 2018

  žiaci 6.A za odmenu navštívili Galériu umelcov Spiša. V školskom roku 2017-18 zvíťazili v zbere papiera a tak získali 1 deň "neučenia sa". Triedna pani učiteľka preto pre nich zorganizovala výlet do Spišskej Novej Vsi. Prezreli si historické centrum mesta a výstavu obrazov v Galérii umelcov Spiša. (zdroj fotografií Galéria umelcov Spiša)

 • Európsky deň jaykov

  Európsky deň jaykov
  26. 9. 2018

  sa v škole rozprávalo "O Slovensku". Žiaci si mali pripraviť prezentácie o regiónoch našej krajiny. Základným dorozumievacim jazykom bola angličtina. Všetky triedy 2. stupňa sa pripravili svedomito a zastupcovia jednotlivých tried rozprávali o Spiši, Gemeri, Above, Zemplíne,.... Ďakujeme žiakom a učiteľom cudzieho jazyka za príjemné prežitý Európsky deň jazykov.

 • poďakovanie za úrodu

  poďakovanie za úrodu
  25. 9. 2018

  sme slávením svätej omše poďakovali za dary, ktoré nám náš Nebeský Otec dáva vo forme úrody ovocia a zeleniny. Každá trieda si pripravila košík ako obetný dar.

 • praktická časť účelového cvičenia

  praktická časť účelového cvičenia
  21. 9. 2018

  sme cvičným požiarným poplachom preverili pripravenosť žiakov na život ohrozujúce situácie. Žiaci druhého stupňa pokračovali preverovanie nadobudnutých teoretických poznatkov v rekreačnej oblasti ZAHURA. Žiaci mohli zbierať body z testov – dopravnej, zdravotníckej, požiarnej výchovy, odhadu vzdialenosti, rozoznávania varovných signálov, podliezania elektrickej siete, hasenia požiaru, použitia PIO a evakuačnej batožiny. Veľké poďakovanie patrí členom Dobrovoľného hasičského zboru – p. R. Poradovi, p. O. Poradovi a p. Kapitančíkovi.

 • Šarkaniáda

  Šarkaniáda
  21. 9. 2018

  po divadelnom predstavení žiaci prvého stupňa tvorlili šarkanov, ktorí boli darčekom pre žiakov zo susednej triedy. Keď vyšlo slnko, vybrali sa do Rudoľovej záhrady kde plnili úlohy praktickej časti didaktických hier. Pani učiteľky pre nich pripravili tematické stanovištia. Na záver bola prehliadka letu šarkanov, ktorých si žiaci doniesli. Pekné počasie pridalo čaru tohto dňa a darček od kamaráta v podobe šarkana potešil každého. Za účasť pri výrobe a púšťaní šarkana im bol udelený Ďakovný list.

 • "Psíčkovo"- prešovský herci v škole

  "Psíčkovo"- prešovský herci v škole
  21. 9. 2018

  nás navšívili profesijonálni herci Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Predviedli sa nám pútavou rozprávočkou o psej rodinke. Od prvákov až po ôsmakov príbeh zaujal. Aj pani učiteľky si pochvaľovali kvalitu výkonov prešovských hercov. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s kultúrou...

 • exkurzia Vysoké Tatry

  exkurzia Vysoké Tatry
  13. 9. 2018

  po dvojročnej prestávke ôsmaci a aj deviataci pokračovali v už dlhoročnej tradícii túry vo Vysokých Tatrách.  Výstup na Skalnaté pleso preveril ich fyzické možnosti, výhľad bol nádherný, obloha bez oblakov, slniečko svietilo a vetrík príjemne ochladzoval. Cestou na Skalnaté pleso žiaci pozorovali striedanie vegetačných stupňov, modelovanie doliny ľadovcom do tvaru písmena U, pôsobenie človeka v národnom parku s cieľom skvalitnenia služieb. Na Skalnatom plese sme načerpali energiu na zostup tatranskou magistrálou k Zamkovského chate, k vodopádom Studeného potoka, Billikovej chate a na Hrebienok. Z Hrebienka sme zostúpili do Starého Smokovca a odtiaľ vlakom do Popradu a Spišských Vlách. Žiakom sa výstup na Skalnaté pleso páčil a niektorí z nich siahli na dno svojich možností. 

 • terénne pozorovanie

  terénne pozorovanie
  7. 9. 2018

  sme ho absolvovali so žiakmi piateho ročníka na Dreveníku. Hneď ráno po organizačných pokynoch sme sa vybrali peši do Žehry ku kostolu Ducha Svätého, ktorý je známy svojimi freskami a je zapísaný do svetového dedičstva Unesco. Potom sme sa pobrali na Dreveník- travertínovú kopu tvaru stolovej hory, národnú prírodnú rezerváciu, najväčší travertínový komplex na Slovensku, zaradený taktiež do Unesca. Žiaci dostali pracovné listy, z ktorých vyhľadávali vzácne rastlinky a liečivé bylinky. Dopĺňali geografické pojmy, určovali svetové strany, utvárali správne dvojice- fresky, prvé písomne zniemky o Spišskom hrade. Nakoniec nás čakala prehliadka priestorov kaštieľa v Hodkovciach. Celou prehliadkou nás sprevádzal pán Jožko, ktorý rozprával veľmi zaujímavo a pútavo  o histórii kaštieľa, záhradách, parkoch, zvieratách a tvorivých dielňach v Hodkovciach. Dokonca nás zobral aj do malého kostolíka v areáli kaštieľa kde nám zahral a zaspieval. Žiakom sa terénne pozorovanie páčilo, preverilo ich fyzické možnosti aj spoluprácu v skupinkách. V pondelok piatakov čakala ochutnávka bylinkových čajov- repík, mäta, šípka a medovka. Najviac im chutil čaj z mäty piepornej.

  Mgr. Anna Nemčíková, Ing. Dana Borodáčová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6
  053 61 Spišské Vlachy
 • +421534495551
  +421534485468
  +421905622801

Fotogaléria