• hry na snehu

  29. 1. 2018

  sa aj napriek nepriaznivým snehovým podmienkam začali hry na snehu v oblasti Zahura. Druháci  túžobne očakávali deň, kedy sa budú môcť postaviť na lyže a spustiť z kopca. Aj keď to prvý deň dokázalo len pár z nich vo štvrtok si každí druhák zaslúžil medailu. Ďakujeme členom športového klubu v Spišských Vlachoch za zasneženie kopca a pomoc pri púšťani vlaku. Veľká vďaka patrí aj inštruktorom. Dúfam, že získané zručnosti nadobudnuté počas týždňa hier na snehu budú druháci ďalej rozvíjať so svojimi rodičmi.

 • karneval

  školu zaplnili rozprávkové bytosti. Hudba a tanec nahradili učenie sa a skúšanie. eRkárske tance pod vedením inštruktorov našich deviatakov spojili celé školské spoločenstvo - od prvákov až po pedagogický zbor. Výboru spoločenstva rodičov ďakujeme za zabezpečenie občerstvenia v bufete a tombolu, ktorú vyhral každý kto bol v karnevalovej maske. Tešíme sa o rok na ďalšie karnevalové popoludnie.

 • školské kolo biblickej olympiády

  25. 1. 2018

  sa uskutočnilo školské kolo 17. ročníka Biblickej olympiády. Obsahom tohto ročníka boli vybrané knihy Svätého písma. Zo Starého zákona to bola kniha Genezis (12 – 50 kapitola) a z Nového zákona to bolo Evanjelium podľa Marka. Spoločnou témou týchto vybraných kníh bola Poslušnosť Božiemu hlasu. 

  Školského kola sa zúčastňujú víťazi triednych kôl z 5.- 9. ročníka, ktorí súťažia ako jednotlivci. Zúčastnilo sa ho celkovo 24 žiakov. Na prvých troch miestach sa umiestnili Monika Repková (VI.tr.), Timea Kicková (VI.tr.) a Peter Hvizdoš (V.B). Blahoželáme. Títo žiaci ako víťazi školského kola vytvoria trojčlenné družstvo, ktoré bude našu školu reprezentovať v dekanátom (okresnom) kole.

  Poradie prvých desiatich súťažiacich: 1.Monika Repková (VI.tr.); 2.Timea Kicková (VI.tr.); 3.Peter Hvizdoš (V.B); 4.Lenka Legátová (VII.B); 5.Daniela Balogová (IX. tr.); 6.Mária Šiškovičová (VII.B); 7.Miriama Čekovská (IX. tr.); 8.Matúš Blaščák (VII. A); 9.Johanka Petruľáková (V.B); 10.Natália Korabská (VI.tr.)

 • A Slovo bolo u Boha

  20. 1. 2018

  sa konalo oblastné kolo (západná časť KSK a PSK) v recitácii. Adam Baloga, Nikola Balušinská a Sofia Dobranská reprezentovali školu v prednese kresťanskej prózy vo svojej vekovej kategórii. Adam získal pekné 3. miesto v kategórii mladší žiaci. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy, pani učiteľkám za prípravu a Adamovi blahoželáme k umiestneniu.

  INFO o súťaži: https://www.minedu.sk/data/att/8807.pdf

   

 • koleda v škole

  10. 1. 2018

  Koledovanie je obradná obôdzka po domoch - je to trojkráľový obrad, pri ktorom kňaz vysvecuje príbytky veriacich. Koleda sa v škole uskutočnila v stredu po vianočných prázdninách. Koledníci prešli priestory školy a požehnaním a spevom nám pripomenuli, že Vianoce sú tu pre všetkých, je to čas vzácny, pretože nám Otec poslal na svet svojho Syna.

 • koncert ZUŠ sv. Jána Krstiteľa vo farskom kostole

  7. 1. 2018

  Každoročne si pedagógovia našej ZUŠ-ky so svojimi žiakmi pripravia koncert aj vo vianočnom období. Koná sa vo farskom kostole v Spišských Vlachoch. No tetno školský rok bol trocha iný. Žiaci a učitelia sa obliekli do krojov a predniesli nám známe melódie a vinše. Touto slávnosťou sme prispeli k príjemnému prežitiu vianočného obdobia.

  Nedeľa Krstu Pána mala v Spišských Vlachoch slávnostný charakter
  https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180110024

 • predvianočný čas

  20. 12. 2017

  škola popoludní stíchla. Žiaci 2.- 9. ročníka sa vybrali do sveta. Niektorí do Košíc, ďalší do Popradu či do Žiliny. Vianočnú atmosféru si chceli vychutnať naživo. Prešli sa po vyzdobených uliciach, navštívili vianočné trhy. Plní zážitkov sa vo večerných hodinách vrátili domov. Na druhý deň v škole navštívili koncert našej ZUŠ "Deti deťom" a v piatok sa so spolužiakmi navzájom obdarovávali na vianočných besiedkách.

 • exkurzia do Mestskej knižnice v Spišských Vlachoch

  15. 12. 2017

  Piataci navštívili mestské vianočné trhy a mestskú knižnicu. Pani knihovníčka im ukázala vzácne publikácie aj porozprávala o tom, ako si žiaci môžu z knižnice zapožičať beletriu, ale i odborné knihy.

 • sv. Mikuláš

  8. 12. 2017

  bol pre nás sviatočný. Sviatok Nepoškvrneného Počatia Panny Márie sme spojili so školskými oslavami sv. Mikuláša.

 • školské kolo geografickej olympiády

  5. 12. 2017

  sa v našej škole prvýkrát konalo školské kolo olympiády z geografie. Žiaci si v jednotlivých kategóriách porovnali svoje vedomosti s rovesníkmi a najúspešnejší postúpili do okresného kola, ktoré sa bude konať vo februári 2018.

 • advent

  3. 12. 2017

  sme prvou adventnou nedeľou vstupili do nového liturgického roka. Radostné očakávanie narodenia Krista v škole odpočítavame zapaľovaním sviec na adventnom venci. Pán dekan ich posvätil v školskej kaplnke.

 • Krajske kolo v stolnom tenise

  28. 11. 2017

  Laura, Lenka a Radka reprezentovali okres Spišská Nová Ves v krajskom finále v stolnom tenise dievčat. Ako nováčik si viedli celkom fajn. Skončili na delenom 5.- 6. mieste. Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy, mesta i celého Spiša. 

  http://www.skolskysport.sk/file/Tournament/49840/kk%20zš%202017_18%20%20stolný%20tenis%20%20výsledky%20dievčatá.pdf

 • Šprincove Krompachy

  28. 11. 2017

  sa konalo oblastne kolo v prednese náboženskej poézie a prózy. 

 • sviatočný deň

  V piatok 8.12. 2015 v škole prežijeme sviatočný deň. Sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie sme spojili s oslavou sv. Mikuláša. Ráno pôjdeme na svätetú omšu do farského kostola v Spišských Vlachoch. Po návrate do školy o 11:00 začne spoločná oslava sv. Mikuláša.

 • Beseda o svätých

  24. 11. 2017

  sme slávením svätej omše začali stretnutie s vdp. Františkom Fudalym. Relikvie, slovenského blahoslaveného saleziána Titusa Zemana si mohli žiaci, učitelia a zamestnanci školy po svätej omši uctiť osobne. Nasledovala beseda so žiakmi 8. a 9. ročníka, počas ktorej František Fudaly ešte bližšie prehĺbil tému úcty k svätým, proces vyhlásenia za svätého či význam svätých patrónov.

  Ľubomír Baloga

 • Exkurzia do Spišskej Novej Vsi

  16. 11. 2017

  malo vzdelávanie na 1.stupni inú formu.Žiaci sa zúčastnili divadelného predstavenia v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi. Známy príbeh "Tri vlasy deda Vševeda" bol žiakom predstavený zábavnou a veľmi pútavou formou. Okrem návštevy divadla štvrtáci navštívili aj prírodovednú expozíciu Spišského múzea.

 • GODZONE

  13. 11. 2017

  sa v ARÉNE Poprad uskutočnil evanjelizačný koncert "Odhodlaní zmeniť svet" projektu Godzone. Je to katolícky projekt, ktorý vznikol v roku 2010 ako túžba byť odpoveďou na výzvy pápežov minulého storočia. Naši žiaci a pedagógovia si tak mohli vypočuť silné posolstvá evanjelia spôsobom, ktorý ľudí zasiahne.

 • Blahoslavení chudobní

  13. 11. 2017

  sa Anetky Salanciová a Škotková, žiačky V.A triedy, zúčastnili oblastnej súťaže (Spiš, Podtatransko a Liptov) v recitovaní. Dievčatám a pani učiteľke ďakujeme za reprezentáciu školy a Anetke Salanciovej blahožláme ku peknému umiestneniu.

 • plavecký výcvik

  V dňoch 26.,27.10. a 2.,3.11. sme sa so žiakmi 3.,4. a 6.ročníka zúčastnili základného a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku, ktorý je súčasťou učebných osnov telesnej a športovej príparvy na 1. a 2. stupni ZŠ. Na plavárni v Spišskej Novej Vsi si žiaci pod odborným vedením pedagógov zmerali aj svoje výkony na dĺžku a čas. Najlepších v kategórii chlapcov aj dievčat sme odmenili diplomom a malým darčekom.

 • škôlkári vo výtvarnej triede

  27. 10. 2017

  nás navštívili škôlkari z MŠ v Spišských Vlachoch. Od p.uč. Bekešovej a p.uč. Múdrej si vypočuli príbeh o zvieratkách v ZOO, ktoré následne kreslili na pripravené výkresy. V spolupráci s našimi ôsmakmi im to šlo veľmi ľahko. V závere návštevy sa posilnili chutným čajom. Škôlkárom a ich pani učiteľkám Čarnokej, Dúbravskej a Kožárovej ďakujeme za návštevu a tešíme sa naďalšie stretnutie.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6
  053 61 Spišské Vlachy
 • +421534495551
  +421534485468
  +421905622801

Fotogaléria