• 14. 9. 2017

  sa uskutočnila praktická časť didaktických hier a účelového cvičenia v oblasti Turliky a Zahura. Žiaci prvého stupňa si pri presune na Turliky precvičili pravidlá cestnej premávky. V krásnej prírode potom púšťali pestrofarebné šarkany. Žiaci 2.stupňa si v praxi overili nadobudnuté vedomosti zo zdravotnej prípravy a situácií pri živelných pohromách.

 • 13. 9. 2017

  sa uskutočnila teoretická časť didaktických hier a účelového cvičenia. Kpt. Peter Lang z Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej Vsi mladším žiakom porozprával o pravidlách správania sa na cestných komunikáciách a tým starším o prípadoch kriminality madistvých. Študenti SZŠ z Levoče v sprievode  pani učiteliek ukázali našim žiakom ako podať prvú pomoc pri rôznych zdravie ohrozujúcich situáciách. Postupne na 4 stanovištiach si žiaci pozreli i prakticky vyskúšali poskytnutie prvej pomoci v  bezvedomí, pri zástave dýchania,  ošetrenie zlomenín, povrchových poranení. Dúfajme, že získané vedomosti i praktické skúsenosti budú žiakom prospešné v ich ďalšom živote.  

 • 4. 9. 2017

  sme slávením svätej omše v kostole sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch slávnostne otvorili nový školský rok. Počasie nám nedovolilo nástup na školskom dvore, tak sme sa presunuli do telocvične. Pred celým školským spoločenstvom pedagógov, žiakov a rodičov prváci zložili sľub prváka.

  Všetkým nám želám pevné zdravie, veľa radossti , spokojnosti a úspechov v školskom roku 2017/2018.

  Mgr. Renáta Bašistová, riaditeľ školy

 • 1.miesto v Malwettbewerb "Suche Frieden!"

  24. 7. 2017

  získala Karolínka Zábielna za svoju výtvarnú prácu. Jej výkres bude predlohou pre pohľadnice zahraničnej organizácie Socialwerk der Ackermann-Gemeinde.e.V so sídlom v Mníchove. Je to katolícka komunita so špeciálnym záväzkom voči nemecko-českému susedstvu v centre Európy.

  Karolínke blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • 40 detí našej školy v termíne 17.-21.júla prežilo príjemný týždeň s bohatým programom. Vďaka nezištnej pomoci učiteľov a finančnej podpore Nadácie Jozefa Salaja sme mohli cestovať parným vláčikom v Čermeľskom údolí a zahrať sa na indiánov v údolí Manitou, sláviť sv. omšu na Mariánskej hore v Levoči a vyskúšať svoju ovdahu v lanovom centre Monkeyland v Spišskej Novej Vsi, v horúčave letných dní sa schladiť v bazénoch kúpaliska v SNV, prežiť zábavno-športový deň v oblasti Zahura a v piatok sa preniesť do záhadnej Kalokagatie a objaviť veľké tajomstvo vzájomnej pomoci.

 • 29. 6. 2017

  sme slávnostne ukončili vyučovanie v školskom roku 2016/2017. Slávením sv. omše vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa sme poďakovali nášmu nebeskému Otcovi za milosti, ktoré nám dával počas celého roka. Pani riaditeľka vo svojom slávnostnom príhovore poďakovala celému spoločenstvu Cirkevnej spojenej školy za celoročnú prácu, žiakom za úspešné reprezentovanie školy a mesta. Na záver nám zahrala školská kapela.

 • 27. 6. 2017

  prišli druháci a deviataci do  školy už druhýkrát. Bolo to večer o šiestej. Priviedli si so sebou aj rodičov a súrodencov. Deviataci pre nich pripravili stanovištia so zaujímavými diciplínami. Rodičia priniesli zaujímavé darčeky do bazáru. Keď sa zotmelo športové aktivity pokračovali v telocvični, ale už bez rodičov.

  Ďakujeme učiteľom a tiež aj rodičom, že si našli čas a prišli do školy aj v noci.

 • sa konala aj v tomto školskom roku. Víťazov v rôznych kategóriach sme vyhlásili pri slávnostnom ukončení školského roka.

  Ďakujem p.učiteľovi Balogovi za organizáciu a vedenie ligy a posilňovanie ducha fairplay medzi žiakmi.

 • 23. 6. 2017

  sa prezentovali naši žiaci pri píležitosti Dní mesta Spišske Vlachy. Predpoludním ovládli kategóriu 1. stupeň ZŠ v behu ulicami mesta, kde naši druháci obsadili všetky tri stupne pre víťazov. Pri oficiálnom otvorení Dní mesta Erik Bekeš a Michaela Čurillová obdržali ocenenie primátora mesta za reprezentáciu ZŠ a ZUŠ  sv. Jána Krstiteľa na regionálnej až celonárodnej úrovni v športových, vedomostných a umeleckých súťažiach a šírenie  dobrého mena mesta Spišské Vlachy. V podvečer sa víťazi celoslovenského kola v súťaži Jazykový kvet (dráma v anglickom jazyku) predsatvili víťaznou scénkou "Šach-mat". Ďakujeme žiakom a pedagógom školy za prezentáciu dobrého mena školy počas mestských osláv.

 • Dominik Kožár-najlepší hráč

  16. 6. 2017

  sa uskutočnil finálový turnaj Tipsport hokejových prípraviek v Liptovskom Hrádku. Náš žiak Dominik Kožár bol členom víťazného tímu a tiež vyhlásený za najlepšieho hráča turnaja.

  https://www.youtube.com/watch?v=gUr5RKWE0Bg

 • 13. 6. 2017

  sa deviataci poďakovali za deväť, niektorí aj menej rokov, ktoré prežili v našej škole. Rozlúčková slávnosť začala ráno spoločným slávením sv. omše, pokračovala slávnostným obedom deviatakov a triedneho učiteľa. Popoludní si pre nás pedagógov pripravili slávnosť s kultúrnym programom, v závere ktorého zahrala deviatacká kapela. 

  Želáme im veľa úspechov pri príprave na ich budúce povolanie a zároveň ďakujeme za ich pomoc a vzornú reprezentáciu školy.

 • 12. 6. 2017

  začal "PROJEKTOVÝ TÝŽDEŇ", na ktorom ôsmaci prezentovali svoje ročníkové projekty z dejepisu. V koncertnej sále boli inštalované aj projekty z iných predmetov. Prehliadku si prezreli naši žiaci, deti z MŠ Spišské Vlachy a tiež žiaci mestskej školy ZŠ Komenského 6, Spišské Vlachy. Počas prehliady sme sa poučili o dejinách Slovenska, o fyzikálnych javoch, ale aj o zvykoch a tradíciáh na Spiši. Žiaci vo svojich projektoch prezentovali poznatky, ktoré nadobudli počas celého školského roka s využitím medzipredmetových vzťahov.

 • v týždni 5.-9.júna sa žiaci školy vydali na putovanie Slovenskom pri príležitosti školských výletov. Okrem oddychu a zábavy si utužili triedne spoločenstvá. Vďaka triednym a doprevadzajúcim pedagógom tak mohli zažiť príjemné chvíle so svojimi spolužiakmi nielen v škole.

 • 6. 6. 2017

  sme navštivili požiarnú zbojnicu v Spišských Vlachoch pri príležitosti DOD hasičov.

 • 5. 6. 2017

  sa začal pobyt v škole v prírode v Novoti. Počas pobytu okrem učenia sa v triede žiaci III.tr a IV.A navštívili Oravský hrad a pod vedením triednych pani učiteliek, pani vychovávateľky a animátorov zo združenia V.I.A.C zažili týždeň plný hier, športu a zaujímavých projektov. Ďakujeme tiež pani zdravotníčke Štefančíkovej, ktorá sa starala počas pobytu o naše malé boliestky.

 • 2. 6. 2017

  sa naši žiaci zúčastnili celoslovenského finále v súťaži Dilongova Trstená, v ktorom získal

  Lukáš Smik 2. miesto

  BLAHOŽELÁME

  Ďakujeme žiakom za úspešnú reprezentáciu školy a pedagógom za prípravu.

 • 2. 6. 2017

  si žiaci 4.B pre svojich spolužiakov z 1.stupňa pripravili prezentáciu projektov, ktoré realizovali počas vyučovania vlastivedy. Dozvedeli sme sa o ľudových zvykoch a tradíciach na Spiši, predstavili nám detské hry z minulého storočia a zaspievali ľudové piesne zo Spiša.

 • 1. 6. 2017

  sme športovým dopoludním v spolupráci s Výborom spoločenstva rodičov a OZ V.I.A.C z Trstenej oslávili medzinárodný deň detí. Deň zme začali rozprávkami a víťaznou scénkou "Sach-mat" z celoslovenského kola súťaže Jazykový kvet. Nasledovali zaujímavé športovo,vedomostno, adrenalinové súťaže a nákupy v BAZARE. Krásne slnečné dopoludnie sme ukončili chutným gulášom, ktorý pre nás pripravili rodičia.

  ...všetkým Vám patrí veľka vďaka za prípravu a realizáciu úžasnej oslavy MDD

 • 1. 6. 2017

  DHZ v Spišských Vlachoch bola vyhlásená výtvarná súťaž. Naši žiaci sa jej zúčastnili v hojnom počte. Vyhlásenie výsledkov prebehlo pri oslavách MDD v našej škole. Veliteľka DHZ p. Poradová žiakom poďakovala za účasť a povzbudila k ďalšej tvorbe na tému HASIČI. Víťazke Sofii Kollárovej z III.tr blahoželáme.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
  Komenského 6
  053 61 Spišské Vlachy
 • +421534495551
  +421534485468
  +421905622801

Fotogaléria