Zoznam tried › Trieda V.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BII.AII.BIII.IV.V.AV.BVI.AVI.BVII.VIII.AVIII.BIX.
Triedny učiteľ: Mgr. Jana Bekešová
Učebňa: hlavný pavilón prízemie 2
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Daniela Bialeková
2    Diana Bonková
3    Ondrej Holub
4    Adrián Holub
5    Roman Holub
6    Denis Kicko
7    Sofia Kollárová
8    Jakub Kožár
9    Diana Krauzová
10    Stela Lepetáková
11    Lukáš Novák
12    Mária Pivovarničková
13    Matej Repka
14    Lukáš Štefančík
15    Zoja Zahradníková

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
  • +421534495551
    +421534485468
    +421905622801

Fotogaléria