informácie o stravovaní

Školská jedáleň , Ul. Komenského 6, Spišské Vlachy

Pokiaľ ste sa rozhodli prihlásiť na obedy svoje dieťa, chceli by sme Vás oboznámiť  s organizovaním školského stravovania.

Jedlá sú pripravované v zmysle zásad správnej výživy. Na obedy sa dieťa prihlasuje prihláškou na stravovanie, do ktorej vypíšete podľa predtlačených údajov dieťaťa  údaje a podpisom potvrdíte prihlásenie na obed. Šeky musia byť vyplatené do 10. dňa v danom mesiaci. Prosím o zaškrtnutie Vám vhodného  spôsobu platby.

V školskej jedálni máme  čipový systém. Za každý čip  sa zaplatí zálohová platba 2 €, ktorá je jednorazová a  pri ukončení stravovania sa vráti. Čip sa nemusí  vrátiť na konci školského roka v tom prípade, ak Vaše dieťa  bude pokračovať v stravovaní aj v budúcom školskom roku. Deti, ktoré čip vlastnia, donesú  vyplnenú  prihlášku na stravu. Pri okienku na výdaj stravy si dieťa priloží čipovú kartu k čítačke a dostane obed. Na začiatku sú možné aj technické komplikácie, preto Vás prosíme o trpezlivosť.

Prihlášku prosím odovzdať na začiatku stravovania s dátumom od kedy sa bude Vaše dieťa stravovať. V prípade ak ste sa rozhodli, že sa bude stravovať len v určité dni, prosím vypíšte presne na ktoré dni  dieťa prihlasujete  a to do kolónky:  „Prihlasuje sa na deň“.

Odhlasovanie detí je možné do 8,00 hod. ráno, na termináli uloženom v školskej jedálni /podľa návodu/, cez internet, telefonicky-SMS správou. Každému stravníkovi bude vygenerované prihlasovacie meno a heslo a na stránke: www.eskoly.sk sa môžu prihlasovať, odhlasovať a nájsť aj aktuálny jedálny lístok.

V jedálni je možnosť aj diétneho stravovania. Bližšie informácie osobne u vedúcej ŠJ.

 

Mob. : 0911 311 686                                                     

Vedúca ŠJ: Bc. J. Kántorová

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6, 053 61 Spišské Vlachy
  • +421534495551
    +421534485468
    +421905622801

Fotogaléria