Zber papiera | Deň narcisov 2017 | 24. rodičovský ples | plavecký výcvik | školské kolo biblickej olympiády | misionári s "Riekou života" v škole | Hry na snehu | TV s korčuľami na nohách | ŠKD | A Slovo bolo u Boha | predvianočný čas v škole... | misijné poslanie... | Škola v múzeu- "Martin Benka" | beseda s včelárom | Aktívne učenie sa v AJ | Deň úcty k starším | Výstava relikvií... | GODZONE - NOVÝ LEVEL | Hodina deťom | Svätá omša - poďakovanie za úrodu | letný tábor 2016 | Svätá omša s novokňazom | Púť do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakowe – Lagiewnikoch | prvácka noc v škole | Projektový deň | Slávik Slovenska - okresné kolo | Beseda s otcom Róbertom | Veľká Volejbalová Výzva | Daj si čas | Pôstna krabička | Deň vody- projektové vyučovanie | 15.-16.3.2016  -  DOD 2016 | návšteva Hvezdárne v Prešove | Lyžiarsky v Drienici | Škola v múzeu   "Kroj a výšivka" | 23. rodičovský ples | sv. Mikuláš | divadelné predstavenie | šachový turnaj | mediálna aktovka | sústredenie z matematiky | Škola v múzeu - "Mydlovanie" | Piráti krásy 2015 | English one | Zdravá výživa- projektové vyučovanie | Škola v múzeu - jún 2015 | 22. rodičovsky ples | Karneval | Slávnostný zápis | Papučový deň | Testovanie 9-2015 | školský výlet | športové dopoludnie | projektový deň | letný tábor v AJ

AKCIE

Zber papiera

V týždni od 17. do 21. októbra 2016 sme v škole zrealizovali jesenný zber papiera - 

nazbierali sme 1680 kg.

V jarnom zbere v apríli 2017 sme nazbierali  1518kg papiera

Veľká vďaka zúčastneným žiakom a ich rodičom.

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Komenského 6, Spišské Vlachy
    Komenského 6
    053 61 Spišské Vlachy
  • +421534495551
    +421534485468
    +421905622801

Fotogaléria